Φακιόλισμα-Πωγωνίσια Ομπόλια
Δείτε από το vostiniotis.blogspot.gr το φακιόλισμα, από την Αγαθή Γούμενου στο λαογραφικό μουσείο Πωγωνιανής  εδώ