Φωτογραφίες από την κοπή της πίτας του Συλλόγου
Νεότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση της κοπής της πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Δολού Ιωαννίνων (από τον Γιώργο Κωσταρά) εδώ .